certyfikowane biuro rachunkowe

wieloletnie doświadczenie

nowoczesne rozwiązania

profesjonalne wsparcie

najwyższa jakość usług


Warto wiedzieć

Koszty samochodu osobowego w firmie w 2019 roku

1 marca 2019

Od 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe regulacje w zakresie rozliczania w kosztach podatkowych samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wprowadzono 3 główne zakresy zmian dotyczące:

I. zasad rozliczania w kosztach podatkowych odpisów amortyzacyjnych
Podwyższone zostały kwoty limitów, do wysokości których możliwe jest pełne (100%) obciążanie kosztów uzyskania przychodów wartością odpisów amortyzacyjnych naliczanych od samochodów osobowych będących środkami trwałymi. W wyniku zmian limit ten w odniesieniu do samochodu niebędącego pojazdem elektrycznym w 2019 r. został podniesiony z obowiązujących dotychczas 20.000 euro do 150.000 zł. Również przedsiębiorcy korzystający z samochodów osobowych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych do dnia 31 grudnia 2018 r., aktualnie korzystają z limitów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r.

II. zasad rozliczania opłat z tytułu leasingu, najmu
Dla wartości samochodu ponad 150.000 zł. brutto - kosztem uzyskania przychodu jest tylko ta część czynszu inicjalnego i każdej raty, która proporcjonalnie do ceny samochodu niebędącego pojazdem elektrycznym nie przekracza 150.000 zł ( 225.000 zł dla samochodu z napędem elektrycznym).

III. zasad rozliczania kosztów używania firmowych samochodów osobowych
Wszystkie wydatki związane z korzystaniem z firmowych samochodów osobowych, które są wykorzystywane zarówno do celów firmowych, jak też do innych celów zasadniczo obciążają koszty tylko w 75% ich wartości. 100% takich wydatków stanowi koszty firmowe jedynie wówczas, gdy samochód osobowy jest wykorzystywany wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej. W celu udowodnienia wykorzystywania firmowego samochodu osobowego w ten sposób, wykorzystywana jest ewidencja stosowana dla celów VAT. W zakresie kosztów ubezpieczenia, zmianą objęto limit składek na ubezpieczenie AC firmowych samochodów osobowych, wprowadzając limit kwotowy odnoszący się do wartości samochodu przyjętej dla celów obliczenia składki z tytułu ubezpieczenia tj. 150.000 zł.
Oczekiwane zmiany w ustawie VAT

3 września 2018

Resort finansów planuje dokonać kolejnych zmian do ustawy o VAT m.in. w obszarze stosowania obniżonych stawek podatkowych. W obecnym stanie prawnym przepisy w tym przypadku odnoszą się do klasyfikacji statystycznych i zdarzają się problemy z właściwym przyporządkowaniem towaru czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU.

Projekt przewiduje zmianę sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT poprzez odejście od stosowania PKWiU 2008 i zastąpienie w przypadku towarów Nomenklaturą scaloną (CN) oraz aktualną PKWiU (2015) w zakresie usług. Będzie to się wiązało z wprowadzeniem do przepisów nowej matrycy stawek VAT ukierunkowanej na uproszczenie systemu stawek i ułatwieniu w ich stosowaniu.

Kolejną długo oczekiwaną zmianą jest planowane wprowadzenie instytucji wiążącej informacji stawkowej (WIS), która zapewni podatnikom pewność co do prawidłowości opodatkowania podatkiem VAT transakcji oraz stosowną ochronę przedsiębiorcom posługującym się WIS.

Rozpoczęcie prac nad projektem zmian przewiduje się w IV kwartale br.

Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 509 835 554

lub mogą Państwo skorzystać z naszego formularza kontaktowego

Nasze atuty

Jakość usług | Oferujemy księgowość na najwyższym poziomie - rzetelne, terminowe i precyzyjne prowadzenie rozliczeń księgowych oraz spraw podatkowych.

Profesjonalna kadra | Jesteśmy zespołem specjalistów z wieloletnim doświadczeniem z zakresu: podatków, rachunkowości i finansów, prawa pracy i ubezpieczeń.

Certyfikat Księgowy MF | Posiadamy Certyfikat Księgowy nr 62708 /2013 wydany przez Ministra Finansów.

Kompleksowe wsparcie | Wspomagamy przedsiębiorców w prowadzeniu firmy i zarządzaniu płynnością. Oferujemy zawsze aktualne i dostępne prognozy podatków do zapłacenia.

Ubezpieczenie OC | Posiadamy ubezpieczanie prowadzenia działalności z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych - polisą ubezpieczeniową OC
Biuro polecane przez iKsiegowosc24 Fakturuj bezpłatnie z iFaktury24 Gwarancja bezpieczeństwa danych z iBard24