certyfikowane biuro rachunkowe

wieloletnie doświadczenie

nowoczesne rozwiązania

profesjonalne wsparcie

najwyższa jakość usług


Usługi Księgowe

Oferta obejmuje:

 • Przejęcie prowadzenia spraw rachunkowych podmiotu z powiadomieniem Urzędu Skarbowego.
 • Ustalenie obiegu dokumentów.
 • Prowadzenie ewidencji w sposób rzetelny i jasny, sporządzając comiesięczne zestawienie obrotów, rachunek wyników i bilans.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.
 • Sporządzanie i składanie deklaracji dotyczących zobowiązań budżetowych.
 • Reprezentowanie kontrahenta przed organami podatkowymi.
 • Sporządzanie sprawozdań GUS, NBP, PFRON.
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.

Zapewniamy prowadzenie ewidencji w formie:
 • Ksiąg handlowych.
 • Podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 • Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 • Karty podatkowej.


Usługi dodatkowe na życzenie klienta:
 • Opracowanie indywidualnego planu kont.
 • Przygotowanie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS i US.
 • Sporządzanie budżetu i innych raportów.


Usługi kadrowe i płacowe

Kadry - oferta obejmuje:
 • Prowadzenie teczek osobowych i przejęcie prowadzonych przez Klienta teczek osobowych.
 • Bieżące prowadzenie i uzupełnianie dokumentacji kadrowej.
 • Przygotowanie dokumentacji dot. nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.
 • Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego i jego ewidencja.
 • Ewidencja absencji chorobowej.
Płace - oferta obejmuje:
 • Obsługa umów cywilno-prawych i umów o pracę.
 • Rejestracja w ZUS.
 • Naliczanie wynagrodzeń.
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych i deklaracji ZUS.
 • Sporządzanie informacji przeznaczonych dla pracowników.
 • Sprawozdania GUS.
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach.


Rejestracja spółek i jednoosobowych działalności gospodarczych

Kompleksowa rejestracja spółek obejmuje etapy:

 • Doradztwo w zakresie doboru właściwych PKD, umowy najmu siedziby.
 • Przygotowanie umowy spółki.
 • Wypełnianie formularzy KRS.
 • Rejestracja spółki w sądzie rejestrowym.
 • Złożenie i odbiór wszelkich niezbędnych dokumentów w urzędach.
 • Monitorowanie całego procesu rejestracji.
 • Potwierdzenie dokonania rejestracji spółki.

Oferujemy:
 • Postępowanie rejestrowe obejmujące: rejestrację spółki (sp. z o.o., komandytowa, jawna) w KRS w Warszawie.
 • Rejestrację jednoosobowych działalności gospodarczych w CEIDG.


Zarządzanie płatnościami

 • Cykliczne rozrachunki.
 • Wyszukiwanie przeterminowanych płatności.
 • Wysyłanie powiadomień do dłużników.
 • Obsługę rachunku bankowego klienta:
  - wprowadzanie przelewów do systemu,
  - monitorowanie wpływów.

Elektroniczne archiwum umów

 • Archiwizacja umów w formie elektronicznej.
 • Kontrola zgodności umów z dokumentami księgowymi.
 • Elektronicznie przesyłanie zamówionej umowy do wglądu.
 • W ramach dodatkowej usługi dostęp online do archiwum.


Cennik

Wynagrodzenie za świadczone usługi ustala się w trakcie indywidualnych negocjacji. Stawka za usługę uzależniona jest od specyfiki firmy, rodzaju generowanych dokumentów oraz oczekiwań w zakresie raportowania.

W celu uzyskania indywidualnej wyceny obsługi księgowej prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

Dodatkowo udostępniamy:
 • bezpłatny PAKIET START (pierwszy miesiąc prowadzenia działalności, otwarcie działalności - dokumentacja)
 • dla prowadzących KPiR oraz ryczałt ewidencjonowany na czas trwania umowy program do wystawiania faktur GRATIS !!!Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 509 835 554

lub mogą Państwo skorzystać z naszego formularza kontaktowego

Nasze atuty

Jakość usług | Oferujemy księgowość na najwyższym poziomie - rzetelne, terminowe i precyzyjne prowadzenie rozliczeń księgowych oraz spraw podatkowych.

Profesjonalna kadra | Jesteśmy zespołem specjalistów z wieloletnim doświadczeniem z zakresu: podatków, rachunkowości i finansów, prawa pracy i ubezpieczeń.

Certyfikat Księgowy MF | Posiadamy Certyfikat Księgowy nr 62708 /2013 wydany przez Ministra Finansów.

Kompleksowe wsparcie | Wspomagamy przedsiębiorców w prowadzeniu firmy i zarządzaniu płynnością. Oferujemy zawsze aktualne i dostępne prognozy podatków do zapłacenia.

Ubezpieczenie OC | Posiadamy ubezpieczanie prowadzenia działalności z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych - polisą ubezpieczeniową OC
Biuro polecane przez iKsiegowosc24 Fakturuj bezpłatnie z iFaktury24 Gwarancja bezpieczeństwa danych z iBard24